วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยืนยัน กรมการขนส่งทางบกไม่มีมาตรการบังคับให้เปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพ(แบบกระดาษ)เป็นใบขับขี่แบบใหม่ (Smart card) ใบขับขี่รูปแบบใหม่เป็นทางเลือกเท่านั้น

ยืนยัน กรมการขนส่งทางบกไม่มีมาตรการบังคับให้เปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพ(แบบกระดาษ)เป็นใบขับขี่แบบใหม่ (Smart card) ใบขับขี่รูปแบบใหม่เป็นทางเลือกเท่านั้น
                                นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่าผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถรูปแบบเดิม (แบบกระดาษ) ต้องดำเนินการเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ (บัตรพลาสติก) หรือ (Smart card) ในช่วงที่ผ่านมา หากพ้นกำหนดจะต้องทำการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่นั้น กรมการขนส่งทางบกขอยืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยผู้ถือใบอนุญาตขับรถรูปแบบเดิมสามารถใช้ได้จนกว่าใบอนุญาตขับรถจะหมดอายุหรือสิ้นสภาพ ซึ่งกรมการขนส่งไม่มีมาตรการบังคับให้เปลี่ยนหรือยกเลิกใบอนุญาตแบบเดิมแต่อย่างใด สำหรับใบอนุญาตขับรถแบบใหม่ หรือ (Smart card) สามารถขอเปลี่ยนได้โดยความสมัครใจ เช่น มีความจำเป็นต้องขับรถในอาเซียน ๑๐ ประเทศ สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ได้ทุกวันเวลาราชการ ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
                                นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จในลักษณะดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์โดยไม่ทราบแหล่งที่มา ซึ่งสร้างความสับสนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและเร่งหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างข่าวลือที่จะสร้างความเสียหายและความสับสน ทั้งนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า หากมีการกำหนดมาตรการ ข้อบังคับ หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบกต้องมีประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการ หรือประชาชนมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

รับถ่ายภาพ ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE