วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

อบจ.ตาก จัดอบรมด้านการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบรมวงศานุวงศ์แห่งจักรีวงศ์

อบจ.ตาก จัดอบรมด้านการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบรมวงศานุวงศ์แห่งจักรีวงศ์
                   นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เปิดเผยว่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดอบรมด้านการปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนกิจให้กับประชาชนและเยาวชนทั่วไปในเขตจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และบรมวงศานุวงศ์แห่งจักรีวงศ์ รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ณ วัดเชวงนุกูลวนาราม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีประชาชนและเยาวชนทั่วไปในเขตอำเภออุ้มผางและอำเภอใกล้เคียง จำนวน ๒๐๐ คน เป็นกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนากิจ เพื่อนำประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ เป็นการสร้างเครือข่ายการที่จะช่วยเหลือเผยแผ่ธรรมมะของพระพุทธองค์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีปฏิบัติธรรมให้คงอยู่คู่สังคมตลอดไป

                   ประชาชนและเยาวชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่วัดภายในตำบลหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ๐๕๕ ๕๑๘๓๑๙ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com