วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯ จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯ จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัด
                   นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ได้จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชน ได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนมีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งแบ่งการประกวดเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ประเภทเครื่องแต่งการจากวัสดุเหลือใช้ และประเภทการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

                   นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๕ ๕๑๓๖๕๙


รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com