วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘
                   สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญตร ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับกับคุณวุฒิดังกล่าว ที่ ก.พ.รับรอง

                   ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ทางเว็ปไซต์ http://job3.ocsc.go.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตสำนักงาน ก.พ.    http://job.ocsc.go.th หรือ http://ocsc.go.th


รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com