วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

เขื่อนภูมิพล งดระบาย ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำดิบ

เขื่อนภูมิพล งดระบาย ๑๔ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำดิบ
                   นายประกิจ  กายพรมราช  ช่างระดับ ๘ แผนกเดินเครื่องกะ ๓  กองเดินเครื่องเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก แจ้งว่า เขื่อนภูมิพล จะทำการติดตั้งเครื่องน้ำดิบชุดใหม่ ที่บริเวณแผนกโรงงานเขื่อนภูมิพล  เพื่อสะดวกในการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าที่ จึงมีความจำเป็นต้องการงดระบายเป็นการชั่วคราว ในวันที่ ๑๔ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ ๑๘.๐๐ น. และถ้ามีข้อสงสัยหรือสอบถามราย


รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com