วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของกระทรงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของกระทรงพาณิชย์
                   นายภพวิเชษฐ์ ศิลป์ชูศรี พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมการค้าต่างประเทศ ในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พร้อมขอเครื่องหมายการค้าและการขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก นำเข้า เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น ๔ กรมพัฒนาธุรกิจการ (สนามบินน้ำ) ส่วนในเขตกรุงเทพฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานธุรกิจการค้า เขต ๑-๖ และขยายการให้บริการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สำนักงานธุรกิจการค้า ทั้ง ๗๖ จังหวัด และสาขาพัทยา หัวหิน แม่สอด เกาะสมุย

                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก โทรศัพท์ ๐๕๕ ๕๑๔๕๘๒ หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก สาขาแม่สอด โทรศัพท์ ๐๕๕ ๕๓๒๔๐๔


รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com