วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

จังหวัดตาก ประชุมเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

จังหวัดตาก ประชุมเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
วันนี้ (๑๘ มี.ค.๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงมีพระชานมายุ ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๑๒๒ รูป ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณสะพานมิตรภาพไทยพม่าจำนวน ๑๒๒ รูป (พระสงฆ์ไทย ๖๑ รูปและพระสงฆ์พม่า ๖๑ รูป) และให้ทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย เช่นการปลูกป่า การสร้างฝาย การพัฒนาเกาะกลางถนน ตั้งแต่วงเวียนถึงริมเมย ฯ

สำหรับการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ อำเภอแม่สอด โดยเทศบาลนครแม่สอดกำหนดจัดกิจกรรมหลัก ๆ ในห้วงวันที่ ๑๓ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบกอบด้วย มิดไนท์สงกรานต์ ๒ แผ่นดิน เกี่ยวกับกิจกรรมร่วมสมัยและวัฒนธรรม สปอร์ตไนท์สปอร์ตเดย์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ขบวนแห่สงกรานต์ ๒ แผ่นดิน และการประกวดนางงาม ๒ แผ่นดิน และนอกจากนี้ให้อำเภอพบพระและแม่ระมาด ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมาร่วมจัดงานสงกรานต์กับอำเภอแม่สอดด้วย พร้อมทั้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com