วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

จ.ตาก เปิดกาดเซยอง ๒ แผ่นดินแม่สอด เมียวดี

จ.ตาก เปิดกาดเซยอง ๒ แผ่นดินแม่สอด เมียวดี

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมกันจัดโครงการกาดเซยอง ๒ แผ่นดิน ที่หน้าอาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นการเปิดประตูอีกหนึ่งประตู บนความสัมพันธ์ ประตูแห่งวัฒนธรรมอาเซียน แม่สอด เมียวดี Sister City บ้านพี่เมืองน้อง รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ถนนสายตะวันออกตะวันตก (East-West Economic Corridor หรือ EWEC) ในยุคเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Communit-AEC และในฐานะแม่สอด เมียวดี เป็นประตูแห่งอาเซียนด้านอาหารและท่องเที่ยว ซึ่งในวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ จะเป็นการเปิดกาดเซยองสองแผ่นดินนัดแรก มีอาหารไทย เมียนมา แม่สอด เมียวดี และมีประกวดอาหารพื้นเมือง ข้าวซอย ฮาละหว้า เส่งเพ่ง พร้อมจำหน่ายอาหาร พื้นเมืองไทยเมียนมา สินค้า OTOP ฝีมือคนท้องถิ่นอีกด้วย


รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com