วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

จังหวัดตาก เปิดตัวศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากสัญจร คืนความสุขสู่ประชาชน

จังหวัดตาก เปิดตัวศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากสัญจร คืนความสุขสู่ประชาชน 


                   นายสมชัยฐ์ หทยะตัยย์ติ ผวจ.ตาก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายที่ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นสำหรับเป็นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และจังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขึ้นแล้ว รวมทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ และระดับตำบลขึ้นอีกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และนอกจากนี้จังหวัดตาก มีแนวคิดที่จะให้บริการในการับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอย่างทั่วถึง จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มช่องทางในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่ จึงได้จัดรถตู้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากสัญจร คืนความสุขสู่ประชาชน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำรถและออกรับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกพื้นที่ โดยเฉพาะบางพื้นที่ซึ่งอาจอยู่ในที่ห่างไกล หรือเป็นที่ชุมชนต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องขัดข้อง เดือดร้อนต่างๆ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมสัญจร คืนความสุขสู่ประชาชน ทั้งนี้ จังหวัดได้กำหนดให้ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ส่วนแยกที่แม่สอด อีกแห่งหนึ่งด้วย ซึ่งเริ่มบริการประชาชนตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป


รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com