วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

จัดหางานจังหวัดตาก แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ

จัดหางานจังหวัดตาก แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ
                   จัดหางานจังหวัดตากแจ้ง นายจ้างหรือ สถานประกอบการใด ที่มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพ และได้ขอใบอนุญาตการทำงานชั่วคราว ให้นำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจพิสูจน์สัญชาติ เพื่อปรับสถานะให้เป็นผู้เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

                   นางสาวรัมภา คูหเจริญ จัดหางานจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกประกาศจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ขึ้น ๓ ศูนย์ ได้แก่ศูนย์ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก ศูนย์ที่ว่าการอำเภอแม่สอด และศูนย์ที่ว่าการอำเภอพบพระ เพื่อทำหน้าที่ในการจดทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพ ทำบัตรประจำตัวและออกใบอนุญาตทำงานชาวคราวให้แก่แรงงานต่างด้าวจังหวัดตาก และพบว่ามีการจดทะเบียน จำนวน ๕๗๖,๔๔ คน แยกเป็นสัญชาติพม่า ๕๗,๒๓๒ คน สัญชาติลาว ๔๘ คน และสัญชาติกัมพูชา ๓๖๔ คน ซึ่งแรงงานต่างด้าวนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์สัญชาติ ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว รวมทั้งผู้ติดตามอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์ม ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐๕๕ ๕๑๔๕๖๙ ๗๐


รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com