วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

จังหวัดตาก ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ไม่ควรเผาอ้อยก่อนตัด

จังหวัดตาก ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ไม่ควรเผาอ้อยก่อนตัด
                                นายสมชัย หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวไร่อ้อยของจังหวัดตาก มีการเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงาน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เกษตรกรจึงไม่ควรเผา การเผาอ้อยก่อนตัดมีข้อเสียและผลกระทบหลายอย่าง เช่น  สูญเสียน้ำหนักและคุณภาพความหวาน ถูกตัดราคา มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนมาก สูญเสียอินทรีย์วัตถุบำรุงดิน เสียค่าใช้จ่ายดูแลรักษาอ้อยเพิ่มขึ้น ตออ้อยถูกทำลาย อ้อยงอกช้ากว่าปกติหรือไม่งอกเลย เติบโตช้า ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และทำให้เกิดปัญหาหมอกควันที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในระบบทางเดินหายใจ การมองเห็น เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน เกิดอัคคีภัย และสิ่งสำคัญทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้โลกร้อนขึ้น

                                จังหวัดตาก จึงขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย งดเผาอ้อยก่อนตัด ซึ่งเป็นการลดปัญหาหมอกควันที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในระบบทางเดินหายใจ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

รับถ่ายภาพ ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE