วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

สพป.ตาก เขต ๑ เรียกบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สพป.ตาก เขต ๑ เรียกบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
                   นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการดำเนินการสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์ได้จำนวน ๑๙ คน จาก ๑๒ กลุ่มวิชาเอก และเรียกบรรจุจำนวน ๑๐ คน คือ กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย นางสาวอักษร วุ่นสุก กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ นางสาวรัชยา สอนแก้ว กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ นางสาวเบญจพร ขำทอง และนางสาวกุลจิรา หัดไทย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ นางสาวนิรมล มหาวรรณ กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา นายศักดิ์สิทธิ์ ทองจำปา วิชาเอกภาษาอังกฤษ นางสาวปวีณา เฟื่องฟู วิชาเอกการเงินและบัญชี นางสาวสุณี จารุพงษ์สกุล วิชาเอกการงานอาชีพและเทคโนโลยี นายฉอ้อน เอี่ยมอินทร์ และกลุ่มวิชาเอกสังคม นางสาวทิพย์รัตน์ บัวเผื่อน สำหรับกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา กลุ่มวิชาเอกดนตรี กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา ไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ จึงขอให้ผู้ที่สอบได้ตามรายชื่อดังกล่าว นำเอกสาร หลักฐาน ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่ตั้ง ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว อาคารทักษิเณ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑ หากไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และเป็นอันยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก


รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com