วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับจังหวัดตาก ชี้แจงแนวทาง และรับฟังข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับจังหวัดตาก ชี้แจงแนวทาง และรับฟังข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด
วันนี้ (10 มี.ค. 58)  เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก เจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประชุมร่วมกับ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ถึงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด โดยเจ้าหน้าที่จากการรถไฟฯ ได้ชี้แจงขอบเขตพื้นที่ที่ได้ศึกษามา แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นไปเข้าเขตอุทยานแห่งชาติฯเสียส่วนมาก ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จึงได้แนะนำให้ทางการรถไฟฯ ลองพิจารณาเส้นทางอื่น ที่ไม่ได้เข้าเขตอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า คือ พื้นที่เส้นทางตัดจากอำเภอวังเจ้า ผ่านมาทาง ต.นาโบสถ์ ไปถึง อ.แม่สอด ซึ่งจะกระทบต่อเขตอุทยานแห่งชาติฯ น้อยที่สุด และอีกเส้นทางหนึ่งที่แนะนำให้ศึกษาคู่ขนานกันไป คือ พื้นที่เส้นทางจาก อ.บ้านตาก ไป อ.แม่ระมาด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเขตป่าสงวน และน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าเส้นทางเดิมที่การรถไฟฯได้ศึกษามา พร้อมกันนี้ได้ให้การรถไฟฯ ไปดำเนินการศึกษาความเหมาะสมตามเส้นทางที่ได้แนะนำ เพื่อนำมาพิจารณาความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
ซึ่งหากโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สาย นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด แล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ เชื่อมโยงเส้นทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน กระตุ้นการกระจายตัวของเศรษฐกิจ โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า ลดระยะเวลาการเดินทางและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งทางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟสอดคล้องแผนแม่บทการพัฒนาระบบรถไฟของรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของรถไฟฯ และให้สอดรับกับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก เพื่อให้เป็นศูนย์กลางอาเซียนบนเส้นทางถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor : EWEC


รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com