วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

จังหวัดตาก จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ตามมาตรฐานใหม่)

จังหวัดตาก จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ตามมาตรฐานใหม่)


                   วันนี้ (๑๐ มี.๕.๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ศิริเวช ปลัดจังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ตามมาตรฐานใหม่) ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตาก ที่ ๑ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๙ -๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้ที่เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๒ คน วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตาก ภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เน้นการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในเรื่องการฝึกทักษะอาชีพ


รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com