วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

กองพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ e-Learning

กองพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ e-Learning
                   นายภพวิเชษฐ์ ศิลป์ชูศรี พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก เปิดเผยว่า กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจการค้า ได้ดำเนินโครงการอบรมการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์      e-Learning เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเวลาและสถานที่ให้แก่ผู้สนใจ ศึกษาความรู้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจ โดยเรียนผ่านสื่อออนไลน์ www.dbdacademy.com จำนวน ๘ หลักสูตร คือ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์เบื้องต้น พัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชน์ การประกอบธุรกิจยุคการค้าเสรี บัญชีและธรรมมาภิบาลธุรกิจ วิชาที่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ และหลักสูตรภาษาธุรกิจต่างประเทศ

                   ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรม e-Learning ผ่านเว็บไซต์www.dbdacademy.com โดยไม่จำกัดจำนวน และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก โทรศัพท์ ๐๕๕ ๕๑๔๕๘๒ หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก สาขาแม่สอด โทรศัพท์ ๐๕๕ ๕๓๒๔๐๔


รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com