วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

กรมป่าไม้ จัดโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้ จัดโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
                   นายจิระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ (ตาก) เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ให้คืนความอุดมสมบูรณ์ และอำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

                   หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯได้ โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.forest.go.th (web banner CSR ปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โทรศัพท์ ๐๕๕ ๘๙๔๐๗๖


รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE
E-mail : pollarchar@hotmail.com