วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คุณสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)คุณสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานโรงถลุงสังกะสี ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและสถานประกอบการ โดยมีคุณสุวิทย์  เอื้อวณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงถลุงสังกะสี และ คณะผู้บริหาร บมจ.ผาแดงอินดัสทรี สำนักงานโรงถลุงสังกะสี ให้การต้อนรับ เมื่อเร็ว ๆ นี้
Yadadesign ; 085 970 4921