วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

"เที่ยวทั่วไทย สบายใจได้ทุกที่" โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


"เที่ยวทั่วไทย สบายใจได้ทุกที่" 
โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

               กรมการท่องเที่ยว ขอนำเสนอหนังโฆษณาชุดใหม่ เที่ยวทั่วไทย สบายใจได้ทุกที่” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มั่นใจว่าแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสกับความสวยงามตามธรรมชาติที่จะหาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่เมืองไทย 

                กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หนุนการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ พร้อมรุกพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว หลังเกิดเหตุภัยพิบัติปลายปี 54 ประกาศเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว เน้นชูมาตรการสร้างความเชื่อมั่นแหล่งท่องเที่ยวไทย ย้ำมั่นใจถึงสิ้นปี มียอดนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน สร้างรายได้ 800,000 ล้านบาท หลังทุบสถิติเดือนแรกของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วกว่า 14.3 ล้านคน สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 8.66% มั่นใจสร้างรายได้ 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 ได้
                ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยถึงการจัดงานแถลงข่าว โครงการ แหล่งท่องเที่ยวไทย สบายใจ ปลอดภัยทุกที่  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทราบว่าแหล่งท่องเที่ยวไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อปลายปี 54 ซึ่งขณะนี้ได้รับการฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากดำเนินการฟื้นฟูแล้ว ทางกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ใช้งบประมาณในการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์รวม 7 ล้านบาท เพื่อสร้างการรับรู้โครงการเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยตั้งเป้าให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยทั้งปี ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 800,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวหลังได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 โดยได้ดำเนินการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวภายใต้บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านการบริการ แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์  และผู้นำเที่ยวรวมไปถึงมาตรฐานอุตสาหรรมการท่องเที่ยว และการรักษาความปลอดภัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม อันนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ ยังกล่าวต่ออีกว่าว่า กรมการท่องเที่ยวกำลังอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 29 แห่งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายการผลักดัน 2 ล้านล้านบาท ในปี 2558 โดยแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้คัดเลือกโดยหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนในภาคท่องเที่ยว โดยจัดลำดับแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างชาตินิยมมา 100 แห่ง จากนั้นจะคัดเลือกอีกครั้งให้ได้ 29 แหล่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลก ตามแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ปี 2555-2559 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
                สำหรับการเตีรยมความพร้อมในการรองรับปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทางกรมการท่องเที่ยว จะทำสำรวจ รวบรวมข้อมูลความเสียหายเดิม และประเมินสถานการณ์เบื้องต้น เพื่อนำเสนอของบประมาณในการฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ต่อไป โดยขณะนี้กรมการท่องเที่ยว มีความมั่นใจว่านักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเมืองไทยได้อย่างมั่นใจ และสบายใจในความปลอดภัยแล้ว เห็นได้จากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8 เดือนแรกของปี 2555 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศกว่า 14.3 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 8.66% ขณะที่ปี 2554 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยทั้งปีสูงถึง 19.23 ล้านคน สร้างรายได้ 776,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 7-8% ต่อปีมาโดยตลอด เราเชื่อว่าสิ้นสุดปี 2555 นี้น่าจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 800,000 ล้านบาท ทะลุเป้าที่รัฐบาลวางไว้ และมีความเป็นไปได้สูงว่าภายในปี 2558 จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ตามเป้าหมาย 2 ล้านล้านบาท อย่างแน่นอน ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ กล่าว
Wed, 03 Oct 2012 20:24:05 GMT
Yadadesign ; 085 970 4921