วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นายกฝอ จัดโครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รับ AEC

นายกฝอ จัดโครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รับ AEC

นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือนายกฝอ  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร-สมาชิกสภาเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงาน-และคณะครู อาจารย์ ที่สอนภาษาต่างประเทศและผู้นำชุมชน ที่ห้องโกเมน เทศบาลนครแม่สอด  ทั้งนี้เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ การเรียน-การสอน ภาษา อังกฤษ-พม่า-กะเหรี่ยง-และอื่นๆ เช่นภาษาจีน เพื่อให้คณะผู้บริหาร-สมาชิก-ข้าราชการพนักงานและประชาชนชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ได้เรียนรู้ภาษาต่างชาติเพื่อรองรับการที่ อ.แม่สอด จะเป็นเมืองเศรษฐกิจ-การค้า-การท่องเที่ยวชายแดนไทย-พม่า ที่จะเป็นประตูสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

นายกฝอ กล่าวว่า เพื่อรองรับการเป็นประตู AEC ทำให้เราต้องพัฒนาบุคลากรข้าราชการ-พนักงานของท้องถิ่นและประชาชน เพื่อให้ทันต่อการพัฒนานครแม่สอด  โดยให้ได้มีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สำคัญและจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งภาษาอังกฤษ-พม่า-ภาษาท้องถิ่นกะเหรี่ยง รวมไปถึงภาษาที่นิยมใช้คือภาษาจีน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่จะนำภาษาที่เรียนรู้นำไปสื่อกับชาวต่างชาติ เพื่อประโยชน์ทั้งด้านการพัฒนาความสัมพันธ์-การทำการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างรายได้และเศรษฐกิจของตัวเอง ในการประกอบอาชีพในทุกสาขา สำหรับการเปิดโครงการการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้น เทศบาลนครแม่สอดจะให้คณะครู-อาจารย์ ที่สอนภาษาต่างประเทศมาทำการสอนให้โดยกำหนดตารางเวลา เพื่อให้สื่อภาษาต่างๆได้ โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถสื่อภาษาต่างๆได้ เป็นการนำไปสู่การทำธุรกิจกับชาวต่างชาติหลังเปิด AEC ทั้งด้านการเจรจาการค้า-การทำธุรกิจท่องเที่ยวและอื่นๆมากมาย
////////////////////////
หนังสือพิมพ์บ้านเรา
 E-mail : pollarchar@hotmail.com  (ส่งข่าว)
Facebook / หนังสือพิมพ์บ้านเรา จังหวัดตาก
YadaDesign/ร้านญาดาดีไซน์ ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
อยู่เหนือเรือน จำจังหวัดตาก (ผู้ทำแบบส่งพิมพ์ / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์) หนังสือพิมพ์บ้านเรา
ผู้ดูแล Facebook / หนังสือพิมพ์บ้านเรา และเว็บบล็อกหนังสือพิมพ์บ้านเรา http://newstak.blogspot.com/
081 7279759
รับทำเว็บบล็อก และ แฟนเพจเฟสบุ๊ค