วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หอการค้าจังหวัดตาก

หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่องเปิดพรมแดนเมืองเศรษฐกิจใหม่ แม่สอด-เมียวดี วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.00-12.00 น. ณ เซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตากwww.takchamber.com