วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นายกฝอวางแนวถนนอ้อมเมืองและผังเมืองใหม่‏


นายกฝอวางแนวถนนอ้อมเมืองและผังเมืองใหม่‏
นายกฝอ  ประชุมกับทีมงานที่ปรึกษากระทรวงคมนาคม วางแนวผังเมืองและถนนอ้อมเมืองใหม่  เชื่อมโยงรองรับจุดก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 ที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ (นายกฝอ) นายกเทศมนตรีนครแม่สอด-พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี-เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ประชุมร่วมกับทีมงานที่ปรึกษากระทรวงคมนาคม เพื่อวางแนวถนนกรมทางหลวงชนบทและถนนกรมทางหลวง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันในระบบคมนาคมทางบกในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด รวมทั้งการวางแนวผังเมืองใหม่และถนนตัดใหม่อ้อมเมือง รองรับการเป็นเมืองหน้าด่านประตูการค้าชายแดนของ อ.แม่สอด ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AECนอกจากนี้ ทางผู้บริหารนครแม่สอดและคณะที่ปรึกษากระทรวงคมนาคม ยังได้วางแนวและกำหนดจุดเบื้องต้นตามโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 บริเวณบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เพื่อให้ถนนที่จะสร้างใหม่นั้นรองรับกับจุดที่จะดำเนินการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ นอกจากนี้ยังได้มีแผนกำหนดจุดโครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรแม่สอด และแนวก่อสร้างสะพานคู่ขนานกับสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 อีก 2 ฝั่งซ้ายขวาอีกด้วย เพื่อขยายช่องทางจราจรของสะพานโดยแบ่งช่องทางให้รถบรรทุกขนาดใหญ่และรถบรรทุกขนาดเล็ก รวมทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล วิ่งเส้นทางบนสะพานมิตรภาพ ไม่ทับซ้อนกัน ปัจจุบันแม่สอดมีความจำเป็นต้องพัฒนาไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  ในฐานะประตูและเมืองหน้าด่านชายแดนไทย-พม่าที่มีศักยภาพ เชื่อมเส้นทางอิสเวตส์อิโคโนมิคคอริดอร์ EWEC กับประเทศ2 รองรับ AECและเส้นทางระหว่างไทย-พม่า เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน-การท่องเที่ยวและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สุรศักดิ์ พลอาชา (Artwork : หนังสือพิมพ์บ้านเรา) 081 727 9759
http://newstak.blogspot.com/ (เว็บบล็อกหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign (เฟสบุ๊คหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign.pollarchar (เฟสบุ๊คร้านญาดาดีไซน์/ส่วนตัว)
รับทำ : บล็อก / เฟสบุ๊ค / แฟนเพจ