วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

โรงเรียนผดุงปัญญา

โรงเรียนผดุงปัญญา จัดงาน "9 ทศวรรษทาการศึกษา ผดุงปัญญาก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า" ขึ้น ในวันที่ 10 กันยายน 55 โดยเวลา 09.09 . นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานในพิธี เปิดป้ายโรงเรียนใหม่ และได้มอบโล่แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คือนายภิวัฒน์ สอนสุวิทย์ และนางวรณภา เอี่ยมเสน ,มอบโล่ให้กับศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 18 คน มอบโล่ให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(เขื่อนภูมิพล) ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก,ธนาคารออมสิน สาขาตาก ,จังหวัดทหารบกตาก,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก,สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก,สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปัญญา,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผดุงปัญญา มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครู,บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนดีเด่น และเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนผดุงปัญญา ,นิทรรศการเครือข่ายผู้ปกครอง ทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้เดินทางมารับโล่หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน


นางสมใจ วิริยะสุมน : บรรณาธิการ / ผู้พิมพ์และโฆษณา
หนังสือพิมพ์บ้านเรา 081 7279759(สำนักงาน)
E-mail : pollarchar@hotmail.com  (ส่งข่าว)
Facebook / หนังสือพิมพ์บ้านเรา จังหวัดตาก
YadaDesign/ร้านญาดาดีไซน์ ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
อยู่เหนือเรือน จำจังหวัดตาก (ผู้ทำแบบส่งพิมพ์ / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์) หนังสือพิมพ์บ้านเรา