วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รับสมัคร ส.อบจ.ตาก วันแรกคึกคัก 20-8-2012


YadaDesign ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายไวนิลเลือกตั้ง 1.2X2.4=180 ผืน
โทร. 081-7279759

ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากวันแรกมีผู้สนใจมาสมัครครบทุกเขต บรรยากาศการรับสมัครคึกคักเป็นพิเศษ
นายกฤษณะ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากทั้ง 30 เขตตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก วันแรกที่มีการเปิดรับสมัครตอนเช้ามีว่าที่ผู้สมัครเกือบทุกเขตเลือกตั้งมาลงชื่อรอรับสมัครเลือกตั้งจนถึงเวลา 08.30 น.บรรยากาศในการรับสมัครคึกคักเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้สมัครเกือบทุกเขตได้มีกองเชียร์มาให้กำลังใจมากมาย ในการรับสมัครมีทั้งอดีตสมาขิกสภาฯที่หมดวาระและอดีตสมาชิกที่ผ่านมาหลายปีแล้วพร้อมว่าที่ผู้สมัครหน้าใหม่อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อดีตสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งในวันแรกมีผู้มาสมัครทั้ง 30 เขตประมาณ 70 คน
ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่มาสมัครวันนี้ส่วนใหญ่ต้องการจับฉลากเพื่อความยุติธรรมไม่ว่าจะได้เบอร์อะไรยินดีที่จะได้เบอร์นั้นๆซึ่งมีผู้สมัครบางรายเตรียมทำป้ายหาเสียงมาด้วย พอได้เบอร์แล้วติดป้ายทันทีเป็นที่ชอบใจของหมู่กองเชียร์แสดงความดีใจที่ได้เบอร์ตามเป้าหมาย ทั้งนี้มีผู้มาสมัครตามเขตต่างๆดังนี้     แม่สอด เขต 1 อดีต ส.อบจ.ลงสมัครเพียงผู้เดียวคือ นายจีรวัฒน์ จุฑาเศรษฐ ได้เบอร์ 1                     แม่สอด เขต 2 มี 2 รายคือเบอร์ 1 นายอำพร นันทหาร อดีต ส.อบจ.ตาก เบอร์ 2 นายมนัส ทวี อดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด แม่สอด เขต 3 มีผู้สมัคร 2 รายคือเบอร์ 1นายณัฐวัฒน์ ชัยสงค์ เบอร์ 2 นายบุญเชิด สุขแว่น อดีตนายกเทศบาลท่าสายลวด แม่สอด เขต 4 เบอร์ 1              นายพจน์ บุญปาล เบอร์ 2 นายสุวิทย์ ลังกาวงษ์ แม่สอด เขต 5 เบอร์ 1 นายอธิราช เครืออ่อน เบอร์ 2 นายนายนิรันดร์ หงษชาติ อดีต ส.อบจ. เบอร์ 3 นายสมชาย วันดี อดีตนายก อบต.พะวอ แม่สอด เขต 6 เบอร์นายเจริญ สุต๋า อดีต ส.อบจ. เบอร์ 2นายสมยศ ยะหา เบอร์ 3 นายไล้ นาเถิน อดีตนายก อบต.แม่ตาว แม่สอด เขต 7 เบอร์ 1นายมนตรี เขียวคำ เบอร์ 2 นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์ อดีต ส. อบจ. เมืองตากเขต 1 เบอร์ 1 นางสาวมลชนก ตุ้นทรัพย์ คนใกล้ชิดนายก อบจ.ตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ เบอร์ 2 นายประโยชน์ อ่อนนุ่ม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2  เบอร์ 3 นายธรรมาวุฒิ  หอมหวน อดีตส.ท.เมืองตาก เมืองตากเขต 2 เบอร์ 1 นายสุรสีห์ ประเสริฐศรี นักข่าว นสพ.บ้านเรา เบอร์ 2นายชัยยุทธ แสงนุช อดีตนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เบอร์ 3                 นายมานิตย์ เอมอยู่ อดีตกำนันตำบลน้ำรึม เมืองตาก เขต 3 เบอร์ 1 นายชนะชล สำราญ เบอร์ 2 นายธนา พิมพิสุทธิ์ อดีตส.อบจ. เมืองตาก เขต 4 เบอร์ 1 นายคมกฤต สาลี อดีต ส.อบจ.เมืองตากเขต 5 เบอร์ 1 นายคมกิต เกสร อดีต ส. อบจ.เมืองตาก เขต 6 เบอร์ 1 นายมงคล ศรีสุวรรณ ดีเจชื่อดังเมืองตาก เบอร์ 2 นายศรีทอง ศรีธิทอง ทนายความเมืองตาก เบอร์ 3 นายสงคราม มนัสา อดีต ส. อบจ.ที่ลบคำทำนายพ่อปลาบู่ พบพระเขต 1 เบอร์ 1 นายเก๊าใหม่ แซ่ย่าง อดีต ส.อบจ.พบพระเขต 2 เบอร์ 1 นายลัทธพล อำพลรุ่โรจน์ อดีต ส.อบจ. เบอร์ 2นางบุญมี เสาทง เบอร์ 3นายชวลิต วิกุลชัยกิจ อดีต ส.อบจ. เบอร์ 4นายสดิษฐ ตานิ่ว พบพระเขต 3 เบอร์ 1นายปกรณ์ สตนีกรรณ อดีตประธานสภา อบจ. ตาก ท่าสองยาง เขต 1 นายอุทิศ มารุตวงศ์ อดีตกำนันและ   ส.อบจ.ท่าสองยาง เขต 2 เบอร์ 1 นายบรรพตไพรสถิตสวาท  เบอร์ 2นายพิชัย ขจรคีรีรักษ์     เบอร์ 3นายอภิสิทธิ์ สายธารอิสระ ท่าสองยาง เขต 3 เบอร์ 1นายบุญเกิด สวยศิลป์ อดีต ส.อบจ. เบอร์ 2 นายพิทักษ์ คีรีพิพัฒน์ เบอร์ 3นายฤกษ์ชัย จันทร์คำ แม่ระมาด เขต 1 เบอร์ 1นายพิพัฒน์ พึ่งพานิชย์ อดีต ส.อบจ. เบอร์ 2  นายมนูญ สุขวรรณ แม่ระมาด เขต 2 เบอร์ 1 นายจำเนียร     บูลย์ประมุข อดีตกำนันและส.อบจ. แม่ระมาด เขต 3 เบอร์ 1นายขจร ทรัพย์ขุนดอน อดีต          ส.อบจ. เบอร์ 2 นายพิพรพล อาชากมล เบอร์ 3 นายพลเชษฐพิสัยพรม บ้านตาก เขต 1 เบอร์ 1นายไพโรจน์ ยมเกิด เบอร์ 2 นายนายเกรียงไกร แก้วแปลง อดีตรองนายกและ ส.อบจ. บ้านตาก เขต 2 เบอร์ 1นายศรีศักดิ์ ฉิมสุด เบอร์ 2นายชวลิต ปัญญานาค เบอร์ 3 นายสุรศักดิ์ สุขสบาย สามเงา เขต 1 นายพัน เตจ๊ะ เบอร์ 2 นางสาววิลาวรรณ ปันนา สามเงา เขต 2  นายนอม บุญมา อดีตนายก อบต.วังหมัน เบอร์ 2นายหัสชัย บัวสาย เบอร์ 3 นายสีทุน ตั้งน้อย อดีตประธานสภา อบจ.ตาก วังเจ้า เขต 1 เบอร์ 1นางรุจี ศิริวรรณ เบอร์ 2 นางจันทรา อุดมโภขน์ อดีต ส. อบจ.                    วังเจ้า เขต 2 เบอร์ 1 นางกิติญา วงศ์วาร อดีต ส. อบจ. เบอร์ 2 นายรังสิมันต์ มูลเมือง เบอร์ 3  ด.ต.มีชัย วงษ์อูป อุ้มผาง เขต 1 เบอร์ 1 นายวสันต์ สิงหราช เบอร์ 2 นายจรัล จี๋คีรี เบอร์ 3    นายสเดชชัย สุวรรณจันทร์ อดีตนายกเทศบาลอุ้มผาง  อุ้มผาง เขต 2 เบอร์ 1นายวิรุฬพันธ์  ซือพอ เบอร์ 2 นายอภิศักดิ์  นทีฤทธิรงค์
YadaDesign ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายไวนิลเลือกตั้ง 1.2X2.4=180 ผืน
โทร. 081-7279759