วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แนะนำบุคคลวันนี้ นายชุมพล จันทร์สายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า

นายชุมพล   จันทร์สายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า รับราชการ-เดือนกรกฎาคม251บรรจุเป็นข้าราชการครู  โรงเรียนโพรงตะเข้  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก -เดือนมีนาค2523ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสะแกเครือ  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก -เดือนตุลาคม2527ได้แต่งตั้งเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านแก่งหิน  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก -เดือนตุลาคม2528ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเสืออำเภอเมืองจังหวัดตาก -เดือนตุลาคม2531 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองร่มอำเภอเมือง  จังหวัดตาก -เดือนตุลาคม2542 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองร่ม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก -เดือนมีนาคม2549 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  จนถึงปัจจุบัน ประสบการณ์-  เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่คะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งหลายสมัย เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งหลายสมัย เคยเป็นวิทยากรครู  ข. เคยเป็นกกต.ท้องถิ่น หลายสมัย ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม , องค์การบริหารส่วน  ตำบลหนองบัวใต้- เคยเป็นประธาน  กกต. น้ำรึม - เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการครู  ( อกคศ. )  ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  1             -  เป็นเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก – เป็นประธานเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดตาก เป็นทีมเครือข่ายด้านกฎหมายของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1


ร้านญาดาดีไซน์ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
150/47 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร.081 727 9759
รับทำแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไวนิล การ์ดต่างๆ นามบัตร สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายจังหวัดตาก
รับถ่ายรูป ตามงานต่างๆ รับปริ้นหน้าแผ่นซีดี รับออกแบบจัดงานอีเว้นจังหวัดตาก
รับออกแบบงานเปิดตัวสินค้า รับจัดงานสัมมนา จังหวัดตากและใกล้เคียง
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / สปอตวิทยุชุมชน / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย จากผู้จัดทำรายการวิทยุมืออาชีพ
รับจัดหา ช่างถ่ายภาพ ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ ในและนอกสถานที่
ราคาถูกมากๆ แต่คุณภาพดีมากครับ  081 727 9759, 085 970 4921

สุรศักดิ์ พลอาชา (Artwork : หนังสือพิมพ์บ้านเรา) 081 727 9759
http://newstak.blogspot.com/ (เว็บบล็อกหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign (เฟสบุ๊คหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign.pollarchar (เฟสบุ๊คร้านญาดาดีไซน์/ส่วนตัว)
รับทำ : บล็อก / เฟสบุ๊ค / แฟนเพจ / เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร / กลุ่มต่างๆ / อบต. ต่างๆ 
http://takstudio.blogspot.com