วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นายธนโชติ ทำสีนาค นายกอบต.ตลุกกลางทุ่งสร้างฝายแก้มลิงที่เขากิ่วอีบ่าง บ้านมาบป่าแฝกหมู่ที7 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

นายธนโชติ ทำสีนาค นายกอบต.ตลุกกลางทุ่งสร้างฝายแก้มลิงที่เขากิ่วอีบ่าง บ้านมาบป่าแฝกหมู่ที7 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตากเมื่อวันก่อน
Post By YadaDesign