วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตาก- เจออีก แรงงานพม่าลอบเดินเท้าลัดป่าแม่สอดมุ่งหน้าไปออกกำแพงเพชร รอนายหน้ามารับส่งต่อเข้ากรุงเทพฯ-จังหวัดชั้นในอีกทอดหนึ่ง สารภาพต้องใช้วิธีหนีเข้าเมืองแทนทำพาสปอร์ต เหตุค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักหมื่นต่อหัว

ตาก- เจออีก แรงงานพม่าลอบเดินเท้าลัดป่าแม่สอดมุ่งหน้าไปออกกำแพงเพชร รอนายหน้ามารับส่งต่อเข้ากรุงเทพฯ-จังหวัดชั้นในอีกทอดหนึ่ง สารภาพต้องใช้วิธีหนีเข้าเมืองแทนทำพาสปอร์ต เหตุค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักหมื่นต่อหัว
       วันนี้ (27 พ.ค.) มีรายงานว่า หลังนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับรายงานว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวกะเหรี่ยง-พม่าลักลอบข้ามแม่น้ำเมย ชายแดนไทย-พม่า เพื่อหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายซ่อนตัวอยู่กลางป่าบริเวณหน้าถ้ำแก้ว บ้านแม่กาษา หมู่ 15 ตำบลแม่กาษา จึงสั่งการให้นายณรงค์ เขียวขำ ปลัดป้องกัน อำเภอแม่สอด นำกำลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนกองร้อยที่ 3 และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลแม่กาษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (ด่านแม่สอด) เข้าทำการปิดล้อมบริเวณดังกล่าว ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบมีแรงงานเถื่อนชาวกะเหรี่ยง-พม่าจำนวน 29 คน เป็นชาย 17 คน หญิง 12 คน แต่ละคนมีกระเป๋าเดินทาง สัมภาระต่างๆ อยู่ในสภาพอิดโรย เตรียมเดินทางเข้าไปทำงานในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดชั้นใน
       แรงงานเถื่อนที่ถูกจับกุมได้ให้การต่อเจ้าหน้าที่ว่า พวกเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่เมียวดี พยายามหลบหนีเข้าไทย เพราะถ้าเข้าเมืองอย่างถูกต้องต้องเสียค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) แพงมาก รวมเบ็ดเสร็จต้องใช้เงินนับกว่า 10,000 บาท จึงพยายามลักลอบข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาแทน เพราะเสียค่านายหน้าที่พาเดินเท้าเลี่ยงด่านเพียง 500 บาทต่อหัวเพื่อตรงไปจังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นจะมีขบวนการค้าแรงงานต่างด้าวรับตัวส่งต่อไปยัง กทม.อีกทอดหนึ่ง

       เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำแรงงานต่างด้าวทั้งหมดสอบประวัติ ลงลายมือชื่อ ก่อนที่จะทำการผลักดันกลับประเทศพม่าต่อไป