วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
ด.ญ.มิ่งกมล คุ้มผล นักเรียนชั้นม. 3/4 โรงเรียนผดุงปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากรีฑา ประเภทขว้างค้อนหญิง สถิติ 42.20 เมตร ทำได้ดีกว่าสถิติเดิม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ภูเก็ตเกมส์ ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.- 5 มิ.ย.55