วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัด เศรษฐกิจพิเศษ “

เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัด เศรษฐกิจพิเศษ “
          นายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย เปิดเผยว่า ด้วยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของตลาดการค้าชายแดนที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ “ ครั้งที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน การปรับตัวขององค์กร รวมทั้งเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำการค้าชายแดนและผ่านแดนกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รับจำนวนจำกัดเพียง ๖๐ ท่าน
          จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าวสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทยโทรศัพท์ ๐๒ – ๖๗๙-๗๕๐๐ ในวันเวลาราชการ
*************
ข่าวที่ ๕๕๐/๒๕๕๘                                                                                    จำเนียร/ข่าว

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘                                                                              ระพีพร/บก

*****************************************************************************************
ร้านญาดาดีไซน์ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
150/47 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
*****************************************************************************************
รับทำแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไวนิล การ์ดต่างๆ นามบัตร สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายจังหวัดตาก รับถ่ายรูป ตามงานต่างๆ รับออกแบบจัดงานอีเว้นรับออกแบบงานเปิดตัวสินค้า รับจัดงานสัมมนา จังหวัดตากและใกล้เคียง รับทำสปอตโฆษณาสำหรับรถแห่ / บริการรถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย
TakStudio
รับถ่ายภาพ : ถ่ายพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานบวช ถ่ายภาพงานแต่ง ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ
ติดต่อ : 081 727 9759AIS, 085 970 4921TRUE