วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

นายพล ราชองค์รักษ์ พล.อ.ต.ทินกร ต๊ะมูล มาเยี่ยมบ้านเกิดที่อุ้มผาง

นายพล ราชองค์รักษ์ พล.อ.ต.ทินกร ต๊ะมูล มาเยี่ยมบ้านเกิดที่อุ้มผาง

พิธีรับขวัญ พลอากาศตรี ทินกร ต๊ะมูล นายทหารราชองค์รักษ์ กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด อ.อุ้มผาง จ.ตาก
นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก พร้อม ญาติพี่น้อง ชาว อ.อุ้มผาง จ.ตาก จัดพิธีรับขวัญสู่บ้านเกิด ต้อนรับพลอากาศตรีทินกร ต๊ะมูล นายทหารราชองค์รักษ์ โดยจัดพิธีบายศรีรับขวัญ ที่เดินทางกลับมาบ้านเกิด...มีการแสดงซอพื้นบ้านอุ้มผาง แผ่นดินดอยลอยฟ้า บรรยากาศคึกคัก ณ.สวนบุญญากรณ์ อ.อุ้มผาง ซึ่งเป็นสวนของคุณยาย นางนิภาภรณ์ ถาวร ซึ่งเป็นคุณยาย

พลอากาศตรีทินกร ต๊ะมูล เกิดปี 2508 ที่:.อุ้ม...ผาง จ.ตาก อายุ 50 ปี จบการศึกษา ม .ศ.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก และปริญญาตรี โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นบุตรชายคนโตของนางร่มแก้ว พินิจวงษ์ อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผางและอดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด และบุตรบุญธรรมนายธวัชชัย พินิจวงษ์ โดยพลอากาศตรีทินกร มีพี่น้องทั้งหมด 4 คนคือ พล.อ.ต.ทินกร เป็นคนโต มีน้อง 3 คน น.ส.วีรยา พินิจวงษ์ อาชีพพยาบาล นางธัชรินทร ถนอมเกียรติ(พินิจวงษ์)นักธุรกิจ และนายเฉลิมชนม์ พินิจวงษ์ อาชีพวิศวกรและยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัย  การอาชีพแม่สอด