วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ระบุ -กฟภ.เตรียมวางระบบเคเบิ้ล-ไฟฟ้า ใต้ดินในเขตนครแม่สอด รับเขตเศรษฐกิจพิเศษและ AEC


ดร.นายก ฝอ ระบุ -กฟภ.เตรียมวางระบบเคเบิ้ล-ไฟฟ้า ใต้ดินในเขตนครแม่สอด รับเขตเศรษฐกิจพิเศษและ AEC

เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2556  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  หรือ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่านายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานเร่งรัดจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ตามคำสั่งของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)แม่สอด ทำการศึกษาสำรวจโครงการวางระบบเคเบิ้ลใต้ดินในเขตนครแม่สอด เพื่อให้เกิดการขยายปรับปรุงระบบจำหน่ายจ่ายกระไฟฟ้าใต้ดิน รวมทั้งโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมระบบจำหน่ายในเขตชุมชนหนาแน่นใน อ.แม่สอด ให้สอดรับกับโครงการการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเชื่อมโยงสายไฟฟ้าส่งแรงสูงกับระบบจำหน่ายแรงต่ำระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดิน  โดยแผนการวางระบบไฟฟ้าใต้ดินนี้ระยะแรกจะเริ่มจากบริเวณหน้าตลาดสดบ้านเหนือไปจนถึงหน้าวัดอรัญเขต ซึ่งเป็นเขตชุมชนหนาแน่นในเทศบาลนครแม่สอด ระยะทางประมาณ 3-4 กม. จากนั้นจะเริ่มขยายจากตลาดสดบ้านเหนือไปจนถึงบริเวณ 5 แยกวงเวียนใหญ่ และจากหน้าวัดอรัญเขตไปจนถึงบ้านใต้ สะพาน 1 ร้านน้ำพริกกุ้งแม่จันทร์ดี  ซึ่งล่าสุดนายกฤษฏา ธรรมแงะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ได้มีการประชุมคณะทีมงานศึกษาสำรวจ โดยเตรียมวางแผนการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่- ขอบเขตงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ฯลฯ เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและการเป็นประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวต่อว่า การวางแผนวางระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด นั้น ต้องมีการออกแบบตามมาตรฐาน มีรูปแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร มีความยืดหยุ่นต่อการขยายระบบที่มีเสถียรภาพในอนาคต ประหยัดพลังงาน มีมาตรฐานสูงสุดต่อระบบจ่ายไฟ เช่นระบบไฟฟ้าสำรอง-ไฟฟ้าฉุกเฉิน-ไฟฟ้าแรงต่ำ-ไฟฟ้าแสงสว่าง 2 ทาง-ระบบลงดิน-รวมทั้งระบบวงจรปิด  โดยระบบไฟฟ้าใต้ดิน จะดำเนินโครงการร่วมกับระบบของการสื่อสารและระบบขององค์การโทรศัพท์ อีกด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานศึกษาและออกแบบก่อสร้างศูนย์บริการจุดเดียว (One Stop Service) เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด นั้น ได้มีการพิจารณาถึงโครงการต่างๆ ซึ่งมีบริษัทที่ปรึกษาได้ร่วมนำเสนอแบบด่านพรมแดนใหม่ โดยใช้งบประมาณทั้งหมดเกือบ 2,000 ล้านบาท ในการขยายสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 1 , ที่จอดรถยนต์ ด่านพรมแดนไทย - พม่า ขยายสะพานแห่งที่ 1 ออกไปข้างละ 1 จราจร รวมไปถึงการวางระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน ทั้งนี้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC  และเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ซึ่งรายละเอียดของการก่อสร้างตามโครงการ ทั้งหมดโดยที่ประชุมเห็นชอบให้สร้างลานจดรถยนต์ทั้งฝั่งไทย และฝั่งพม่า รวม 400 ล้านบาท ปรับปรุงภูมิทัศน์ 400 ล้านบาท , อาคารบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service จำนวน 400 ล้านบาท , สะพานคู่ขนาน 500ล้านบาท , อาคารด่านพรมแดนไทย - พม่า 200 ล้านบาท รวมไปถึงระบบไฟฟ้า--ประปา และถนน ฯลฯ งบประมาณในการพัฒนา 1,700- 2,000 ล้านบาท”  ดร.ฝอ  นายกเทศมนตรีนครีแม่สอด   กล่าว
/////////////////


ญาดาดีไซน์ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
150/47 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร.081 727 9759
รับทำแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไวนิล การ์ดต่างๆ นามบัตร สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายจังหวัดตาก
รับถ่ายรูป ตามงานต่างๆ รับปริ้นหน้าแผ่นซีดี รับออกแบบจัดงานอีเว้นจังหวัดตาก
รับออกแบบงานเปิดตัวสินค้า รับจัดงานสัมมนา จังหวัดตากและใกล้เคียง
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / สปอตวิทยุชุมชน / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย จากผู้จัดทำรายการวิทยุมืออาชีพ
รับจัดหา ช่างถ่ายภาพ ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ ในและนอกสถานที่
ราคาถูกมากๆ แต่คุณภาพดีมากครับ  081 727 9759, 085 970 4921

สุรศักดิ์ พลอาชา (Artwork : หนังสือพิมพ์บ้านเรา) 081 727 9759
http://newstak.blogspot.com/ (เว็บบล็อกหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign (เฟสบุ๊คหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign.pollarchar (เฟสบุ๊คร้านญาดาดีไซน์/ส่วนตัว)
รับทำ : บล็อก / เฟสบุ๊ค / แฟนเพจ / เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร / กลุ่มต่างๆ / อบต. ต่างๆ 
http://takstudio.blogspot.com