วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

พรรคท้องถิ่นไทย ประชุมใหญ่ ประจำปี 2556 เลือก หน.และกรรมการ บริหารพรรคท้องถิ่นไทย ประชุมใหญ่ ประจำปี 2556  เลือก หน.และกรรมการ บริหาร

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556  นายชัชวาลย์  คงอุดม อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และประธานกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์สยามรัฐ บริษัทสยามรัฐจำกัด เดินทางมาพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อร่วมประชุมกับสมาชิกพรรคท้องถิ่นไทย ในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556  และกล่าวแสดงความยินดีกับการเดินหน้าร่วมพัฒนาประเทศชาติของพรรคท้องถิ่นไทย  โดยมีนายเศกศรรณ์  หอมรักษ์   รักษาการหัวหน้าพรรคท้องถิ่นไทย  -นายนพดล แก้วสุพัฒน์  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แห่งประเทศไทย-นายธีระศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการ อบต.แห่งประเทศไทย- ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด-นายมานพ ยะเขียว นายก อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด ในฐานะประธานชมรม อบต.จังหวัดตาก พร้อมประชาชน ในพื้นที่และชนชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆแต่งชุดประจำชนเผ่ามาแสดงและมอบดอกไม้ต้อนรับ   โดยพรรคท้องถิ่นไทย มีการประชุมใหญ่ที่ห้องบอลลูม โรงแรมเซ็นทาร่าแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท อ.แม่สอด   โดยมีแกนนำและสมาชิกพรรคจาก 4 ภาค (ภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ-ใต้-และภาคกลาง)ทั่วประเทศ กว่า 300 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และ มีการทบทวนนโยบายและกฎข้อบังคับของพรรคฯ การวางแผนการดำเนินงานของพรรค รวมทั้งการให้สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาและวางแผนการทำงาน เพื่อการพัฒนา ก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ให้เป็นนโยบายที่สอดรับกับการพัฒนาประเทศสู่ยุค AEC  ซึ่ง ที่ประชุมได้รับทราบว่าขณะนี้พรรคท้องถิ่นไทยได้ตั้งสาขาพรรคครบทั้ง  ภาคแล้ว เพื่อให้เป็นศูนย์ประสานงานการทำงานของพรรคในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยพื้นที่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่ตั้งสาขาพรรค ภาคเหนือ

ที่ประชุม ได้เลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคท้องถิ่นไทย ชุดใหม่ ประกอบด้วยนายเศกศรรณ์  หอมรักษ์  
  เป็นหัวหน้าพรรคฯ-น.ส.วรรณพร เกษเดช เป็นรอง หน.พรรค-นางจีรพันธ์ พิมพ์สว่าง เป็นเลขาธิการพรรค-นายอรรคสูตร สุขไตรรัตย์ เป็นโฆษกพรรคฯ และกรรมการบริหารอื่นๆรวม 9 คน และมี นายกสมาคม อบต.และเลาธิการสมาคม อบต.เป็ฯที่ปรึกษา  โดยตั้งปฎิญาณ ว่า พรรคจะยึดหลักการทำงานโยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีส่วนร่วม
////////////////////////


ญาดาดีไซน์ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
150/47 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร.081 727 9759
รับทำแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไวนิล การ์ดต่างๆ นามบัตร สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายจังหวัดตาก
รับถ่ายรูป ตามงานต่างๆ รับปริ้นหน้าแผ่นซีดี รับออกแบบจัดงานอีเว้นจังหวัดตาก
รับออกแบบงานเปิดตัวสินค้า รับจัดงานสัมมนา จังหวัดตากและใกล้เคียง
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / สปอตวิทยุชุมชน / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย จากผู้จัดทำรายการวิทยุมืออาชีพ
รับจัดหา ช่างถ่ายภาพ ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ ในและนอกสถานที่
ราคาถูกมากๆ แต่คุณภาพดีมากครับ  081 727 9759, 085 970 4921

สุรศักดิ์ พลอาชา (Artwork : หนังสือพิมพ์บ้านเรา) 081 727 9759
http://newstak.blogspot.com/ (เว็บบล็อกหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign (เฟสบุ๊คหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign.pollarchar (เฟสบุ๊คร้านญาดาดีไซน์/ส่วนตัว)
รับทำ : บล็อก / เฟสบุ๊ค / แฟนเพจ / เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร / กลุ่มต่างๆ / อบต. ต่างๆ 
http://takstudio.blogspot.com