วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

ดร.นายกฝอ ร่วม-นายอำเภอแม่สอด ประชุม คณะทำงานจัดหาพื้นที่ 3,000 ไร่ สร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service


ดร.นายกฝอ ร่วม-นายอำเภอแม่สอด ประชุม คณะทำงานจัดหาพื้นที่ 3,000 ไร่ สร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service
ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  หรือ ดร.นายกฝอ  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับนายปรีชา ใจเพชร   นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดหาพื้นที่ 3,000 ไร่ เพื่อเตรียมก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการแห่งใหม่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service นครแม่สออด  เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC   โดยมีการประชุมที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด ซึ่งมีคณะทำงานประกอบด้วย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด-หัวหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด-ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-กรมป่าไม้-กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช-ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด-ผู้แทนแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้คณะทำงานได้ประชุมสรุปหาข้อมูล-เอกสารพื้นที่ดินว่าอยู่ในเขตใดบ้างเช่นป่าสงวนและป่าอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปว่าจะใช้พื้นที่บริเวณป่าใก้ลมหาวิทยาลัยราชภัฏแม่สอด ถนนสายตาก-แม่สอด จำนวนประมาณ 3,000 ไร่ เพื่อก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว  จากนั้นคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อนำเสนอผลสรุปต่อนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ต่อไป
นายอำเภอแม่สอด กล่าวว่า ผวจ.ตาก ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดหาพื้นที่ 3,000 ไร่ สร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ตามนโยบายรัฐบาลที่เร่งจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยเบื้องต้น ได้พื้นที่บริเวณข้างเส้นทางสายตาก-แม่สอด ตรงสถานีควบคุมไฟป่าแม่สอด ใก้ลมหาวิทยาลัยราชภัฏแม่สอด เมื่อได้พื้นที่แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง ศูนย์ราชการและ One Stop Service ต่อไปซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณหลายนหมื่นล้านบาทเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจและ ประตู AEC
///////////////////

ญาดาดีไซน์ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
150/47 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร.081 727 9759
รับทำแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไวนิล การ์ดต่างๆ นามบัตร สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายจังหวัดตาก
รับถ่ายรูป ตามงานต่างๆ รับปริ้นหน้าแผ่นซีดี รับออกแบบจัดงานอีเว้นจังหวัดตาก
รับออกแบบงานเปิดตัวสินค้า รับจัดงานสัมมนา จังหวัดตากและใกล้เคียง
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / สปอตวิทยุชุมชน / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย จากผู้จัดทำรายการวิทยุมืออาชีพ
รับจัดหา ช่างถ่ายภาพ ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ ในและนอกสถานที่
ราคาถูกมากๆ แต่คุณภาพดีมากครับ  081 727 9759, 085 970 4921

สุรศักดิ์ พลอาชา (Artwork : หนังสือพิมพ์บ้านเรา) 081 727 9759
http://newstak.blogspot.com/ (เว็บบล็อกหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign (เฟสบุ๊คหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign.pollarchar (เฟสบุ๊คร้านญาดาดีไซน์/ส่วนตัว)
รับทำ : บล็อก / เฟสบุ๊ค / แฟนเพจ / เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร / กลุ่มต่างๆ / อบต. ต่างๆ 
http://takstudio.blogspot.com