วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ

จดหมายข่าวชาววัง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ  ปีที่ 2 ฉบับ 4หากสิ่งใดในโลกเลิศประเสริฐสุด ขอสมหวังจงประดุจทุกสิ่งที่หวังไว้
ปวงเทพเทวาอัญเชิญมาอวยชัย         ขอพรปีใหม่ให้โชคดีตลอดกาล