วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ดร.นายกฝอ เปิดงานคริสมาส์ 2 แแผ่นดิน ริมฝั่งแม่น้ำเมย

ดร.นายกฝอ เปิดงานคริสมาส์  2 แแผ่นดิน ริมฝั่งแม่น้ำเมย


ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ ดร.นายกฝอ  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก   เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานคริสมาส 2 แผ่นดินริมฝั่งแม่น้ำเมย ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด  โดยมีประชาชนชาวไทยในพื้นที่นครแม่สอดและชาวพม่า และชนเผ่าพื้นที่เมือง เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก  โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายและการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณ๊ไทย-พม่า  เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AECTakStudio 081 727 9759