วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

งานวันนักข่าว ปี 2560 จังหวัดตาก ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ ห้องเวียงวัง

เลี้ยงขอบคุณแหล่งข่าว  งานวันนักข่าว ปี 2560เลี้ยงขอบคุณแหล่งข่าว  งานวันนักข่าว ปี 2560
 5 มีนาคม ห้องเวียงวัง  โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์
โดย... สบเกษม แหงมงาม
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 5 มีนาคม ที่ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้กล่าวโอวาทให้กับบรรดานักข่าว ท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลาง รวมทั้งนักประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในงานระดมพลคนข่าว คนตาก ลุ่มแม่น้ำปิงเมย ประจำปี 2560 ที่ร่วมกันสร้างผลงาน และเป็นสื่อกลาง เชื่อมโยง งานด้านประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับข่าวสารทราบถึงผลงานของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชน ที่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ช่วยกันแก้ไข และให้ความร่วมมือ และพัฒนาจังหวัดตาก รองรับการเติบโตในอนาคต และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ( AEC.) เชื่อมโยง ปี 2558
และก่อนนี้ นายชรินทร์ หาญสืบสาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก นายแพทย์เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผจก.บริหารและบุคคล  บมจ.ผาแดงอินดัสทรี นายวาทิต ปัญญาคม นอภ.แม่ระมาด พร้อมผู้นำหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ให้กำลังใจคนข่าวทั้งในโซนตะวันออก 4 อำเภอ และคนข่าวในโซนตะวันตก 5 อำเภอ ของจังหวัดตาก โดยมีนายสบเกษม แหงมงาม นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ตาก นายสมจิต รุ่งจำรัศรัศมีประธานชมรมสื่อมวลชนชายแดน อำเภอแม่สอด นาย ผดุงกิจ ประสพบุญ บก.นสพ.บ้านเรา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และบอกความนัยใจของคนข่าว ที่ได้ให้ความร่วมมือกับคนตาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และขอขอบพระคุณในความร่วมมือของแหล่งข่าว ที่ได้บอกเล่า ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งข้อเท็จจริง นำเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ พร้อมทั้ง ให้ความมั่นใจกับแหล่งข่าว และผู้ร่วมงาน จะทำข่าว อย่างมืออาชีพ ไม่ทำตัวเป็นนักข่าว อย่างมืออาชีพ ไม่เป็นเหลือบกับสังคม และไม่เป็นเหลือบในคราบนักข่าว เรียกว่า ขอเป็นกลุ่มที่สร้างสรรค์กับสังคม ตลอดไป
งานนี้ ต้องขอขอบคุณกับ คนรู้ใจ คนรักนับถือกัน  กลุ่มหอการค้าจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กลุ่มคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (กศจ.ตาก) กลุ่มคณะกรรมการธรรมาภิบาลขังหวัดตาก (กธจ..ตาก)  สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) องค์การปกครองท้องที่ (กำนันผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ วิสาหกิจชุมชน ,ทหาร ,ตำรวจ, ปปช. ,กกต. องค์กรภาคเอกชน โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ กลุ่มสมาชิกคนตากออฟโรด , กลุ่มสมาชิกเมืองตากออฟโรด นักการเมืองท้องถิ่น ระดับชาติ กลุ่มประชาชนชาวตากและอีกหลายกลุ่มที่ไม่สามารถบอกกล่าวบอกได้หมด ที่ให้ความร่วมมือเข้ามาร่วมงานดังกล่าว ทำให้สีสันของการจัดงานในวันนี้ เป็นไปอย่างชื่นมึ่น
งานวันนี้ มีการมอบรางวัลรางวัล บุคคลเกียรติยศ ผู้ทรงคุณค่า”  งานวันนักข่าวจังหวัดตาก ประจำปี 2560  14 รางวัลด้วยกัน เป็นรางวัลที่มาจากคะแนนเสียงของประชาชนทั้งจังหวัดตาก และเมื่อนำมาผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้.-
1.    พณฯ อุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับรางวัลดีเด่นผู้ทรงเกียรติยศ  ด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  2.   นายเฉลิมศักดิ์  แหงมงาม เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คอลัมนิตส์ นสพ.ปิงเมย  รับรางวัลดีเด่นผู้ทรงเกียรติยศ ด้านสื่อสารมวลชน  3. นายสมศักดิ์  วุฒิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต
.แม่สอง อำเภอท่าสองยาง รับรางวัล รางวัลดีเด่นผู้ทรงเกียรติยศ ด้านการศึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ประพัฒน์    เชื้อไทย  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก   รับรางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านการจัดแผนยุทธศาสตร์จังหวัด   5  นายวาฑิต   ปัญญาคม
 นายอำเภอแม่ระมาด  รับรางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านงานปกครอง 6.  นายอารักษ์   อนุชปรีดา
 ผู้จัดการบริหารงานบุตคล บมจ.ผาแดงอินดัสทรี     รับรางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านงานประชาสัมพันธ์
7. นายอุดม  สุขสด กรรมการบริหารห้าแยกสุขภัณฑ์กรุ๊ฟ รับรางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านผู้บุกเบิกการลงทุนพัฒนาจังหวัด  8. นายอรรณพ  โหรวิชิต หัวหน้ารักษาความปลอดภัย เขื่อนภูมิพล รับรางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม  9.นายสมจิต รุ่งจำรัสรัศมี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสถานีโทรทัศน์สปิงส์นิวส์ ช่อง 19 และไทยทีบีเอส รับรางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านสื่อโทรทัศน์  10. นายเศรษฐชาติ แหงมงาม หัวหน้าฝ่ายข่าว นสพ.ปิงเมย รับรางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์  11. นายทวิชา  เครื่องกำแหง ผู้สื่อข่าววิทยุ สถานี อสมท.ตาก คลื่น 97.25 รับรางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง  12. นายอนุศักดิ์    ศิริรัตน์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก รับรางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ  13.นางสาวธมลวรรณ    เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก รับรางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านการท่องเที่ยว  14. นายชรินทร์  หาญสืบสาย ดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก รับรางวัลดีเด่นผู้ทรงเกียรติยศ ด้านผู้ทำประโยชน์กับสังคม
นายสบเกษม แหงมงาม กล่าวว่า คนทำข่าวซึ่งยึดถือในหลักการประกอบอาชีพว่า ประชาชนคือ นายแล้ว กว่าจะได้มาเป็นข่าวแต่ละชิ้นเสนอต่อ นายของตนนั้นยากเย็นแสนเข็ญ ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนมากมาย ข่าวมาก่อนชีวิต อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น หรือควรจะเกิด หรือไม่ควรจะเกิด ประชาชนที่เป็น นายของเราต้องได้รับรู้ด้วย ต้องขวนขวาย ไปขุดคุ้ย ไปเจาะแสวงหาข่าวนั้น ๆ ต้องสัมภาษณ์ผู้ถูกกล่าหาก่อน ผู้ร้องเรียน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จะได้เป็นข่าวที่สมบูรณ์แบบ เชื่อถือได้ และเป็นธรรม ข้อขัดแย้งจะได้หมดไป เสนอข้อมูลครบด้าน ให้นายของเราให้ได้ และในหลายครั้ง การทำหน้าที่ ต้องมีปัญหาอุปสรรคเป็นขวางหนาม แต่เราไม่ให้ราคากับบรรดาเหลือบ และคนฉ้อฉล เชื่อว่า คนดี 10 คน ให้คะแนน 7 คะแนน เราพอใจ ขณะเดียวคนฉ้อฉล เหลือบ 10 คน เกียจเรา 10 คน เราก็พอใจ และมีกำลังใจทำงานด้านกับทำอาชีพสื่อมวลชนต่อไป
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า สื่อมวลชน เป็นข้อกลาง กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน การทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา สะท้อนความเป็นจริง เป็นกระจกสะท้อน ให้ทั้งกำลังใจ และแก้ปัญหา หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ทางราชการทำงานได้ง่ายขึ้น ที่ผ่านมา จังหวัดตาก เราได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา  อย่างเรื่องที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ บ้านวังตะเคียน จังหวัดเปิดกว้างให้สื่อมวลชนพื้นที่ เข้าไปทำงานในเวทีประชาชน และเข้าพื้นที่ ทำให้ประชาชนเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  ประชาชนเข้าใจ รัฐบาลอนุมัติจ่ายเงินเยียวยา ที่เหมาะสม อย่างนี้เป็นต้นยังมีปัญหาความไม่ไม่เข้าใจอีกมาก เช่นการปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง ปลูกกัน 4-5 รอบ ตายด้วยถาวะแล้งรุนแรง แล้งซ้ำซาก ปัจจุบัน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มหาวิทยาลัย สภาเกษตรจังหวัด และกลุ่มยุทธศาสตร์ขังหวัด  ให้ความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ งานวิจัย และการตลาด ซื้อขายล่วงหน้า  ทำให้เกษตรบ้านเรา ที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เริ่มมีความหวัง หากสื่อมวลชน ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ มีความหวังแน่
5 มีนาคม วันนักข่าวเป็นวันของฐานันดร 4 บทพิสูจน์เขตนาอันบริสุทธิ์ ยืนหยัดอุดมการณ์ เป็นปากเสียงสะท้อนปัญหาสังคม คารวะมายังพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ที่ตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชีพ นักข่าวด้วยความสุจริตสักวัน
ยกเว้น พวกที่แอบแฝง และเหลือบเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่รู้เรื่องราวสร้างเรื่องราว จินตนาการภาพลบ ให้คนอื่นได้ทุกเรื่อง แต่ไม่รู้เรื่องราวของตนเองสักเรื่อง !!...

ติดต่อ : 0994535966TRUE

ID line : takstudio