วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทุ่มงบประมาณสร้างสะพานข้ามห้วยเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านตลุกป่าตาล หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก กำหนดทำพิธีเปิดใช้สะพานวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทุ่มงบประมาณสร้างสะพานข้ามห้วยเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านตลุกป่าตาล หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก กำหนดทำพิธีเปิดใช้สะพานวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทุ่มงบประมาณสร้างสะพานข้ามห้วยเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านตลุกป่าตาล หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก กำหนดทำพิธีเปิดใช้สะพานวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทุ่มงบประมาณสร้างสะพานข้ามห้วยเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านตลุกป่าตาล หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก กำหนดทำพิธีเปิดใช้สะพานวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก ว่าราษฎรในหมู่บ้านตลุกป่าตาล หมู่ที่ 5 ได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูน้ำหลากไม่สามารถสัญจร หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้ เนื่องจากเกิดน้ำท่วมในลำห้วย จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่และในตำบลโป่งแดงได้เดินทางเข้าไปทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้นั้น บัดนี้การก่อสร้างสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จะได้ร่วมกันทำพิธีเปิดสะพานเพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปได้ใช้สัญจรในการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้ตามฤดูกาล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 นี้