วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สนับสนุน ผลักดัน การเปิดใช้สนามบินตาก หลังจากถูกทิ้งร้างมานาน เตรียมการต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน ในปี ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สนับสนุน ผลักดัน การเปิดใช้สนามบินตาก หลังจากถูกทิ้งร้างมานาน เตรียมการต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน ในปี ๒๕๕๘
            อบจ.ตาก ผลักดันเปิดใช้สนามบินตาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สนับสนุน ผลักดัน การเปิดใช้สนามบินตาก หลังจากถูกทิ้งร้างมานาน เตรียมการต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน ในปี ๒๕๕๘
นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้มีนโยบายสนับสนุน และผลักดัน การเปิดใช้ท่าอากาศยานหรือสนามบินตาก หลังจากถูกทิ้งร้างมานาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (Asean Economic Community : AEC) ในปี ๒๕๕๘ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดตากให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอำเภอเมืองตากนั้นมีศักยภาพในการที่จะรองรับนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีความพร้อมในด้านอื่นๆอีกมากมายเช่น ทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำปิงที่ใสสะอาดสวยงามที่สุดในประเทศไทย มีแรงงาน มีอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตาก นอกจากนี้ยังมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว นักลงทุนในแต่ละภูมิภาคเป็นอย่างดี เป็นศูนย์กลางรวบรวมสินค้าอาเชี่ยน สามารถสร้างระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดอื่นๆและต่างประเทศในกลุ่มอาเชี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เพราะจังหวัดตากของเรามีท่าอากาศยานที่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางอากาศ  ดังนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนและผลักดันการเปิดใช้ท่าอากาศยานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีการบินพลเรือน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด บริษัทสายการบินต่างๆและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ได้สนับสนุนในการเปิดใช้ท่าอากาศยานจังหวัดตากให้ทันต้อนรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนปี ๒๕๕๘ และคาดว่าประมาณเดือนมกราคม 2557 จะมีสายการบินต่างๆเข้ามาดำเนินการเป็นที่แน่นอนแล้ว.


สมชาย / ข่าว


ร้านญาดาดีไซน์ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
150/47 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร.081 727 9759
รับทำแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไวนิล การ์ดต่างๆ นามบัตร สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายจังหวัดตาก
รับถ่ายรูป ตามงานต่างๆ รับปริ้นหน้าแผ่นซีดี รับออกแบบจัดงานอีเว้นจังหวัดตาก
รับออกแบบงานเปิดตัวสินค้า รับจัดงานสัมมนา จังหวัดตากและใกล้เคียง
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / สปอตวิทยุชุมชน / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย จากผู้จัดทำรายการวิทยุมืออาชีพ
รับจัดหา ช่างถ่ายภาพ ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ ในและนอกสถานที่
ราคาถูกมากๆ แต่คุณภาพดีมากครับ  081 727 9759, 085 970 4921

สุรศักดิ์ พลอาชา (Artwork : หนังสือพิมพ์บ้านเรา) 081 727 9759
http://newstak.blogspot.com/ (เว็บบล็อกหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign (เฟสบุ๊คหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign.pollarchar (เฟสบุ๊คร้านญาดาดีไซน์/ส่วนตัว)
รับทำ : บล็อก / เฟสบุ๊ค / แฟนเพจ / เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร / กลุ่มต่างๆ / อบต. ต่างๆ 
http://takstudio.blogspot.com