วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

นายกฝอ นครแม่สอด ประชุมร่วม นายกเมืองเมียวดี หารือแนวทางร่วมพัฒนาเมืองคู่แฝด รับเขตเศรษฐกิจพิเศษและ AEC
นายกฝอ นครแม่สอด ประชุมร่วม นายกเมืองเมียวดี หารือแนวทางร่วมพัฒนาเมืองคู่แฝด รับเขตเศรษฐกิจพิเศษและ AEC

นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือนายกฝอ   นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ให้การต้อนรับนายอูตานส่วย นายกเทศมนตรีเมืองเมียวดี จ.เมียวดี ประเทศพม่า และคณะจากนั้นได้มีการประชุมร่วมระหว่างนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและเมืองเมียวดี ที่ห้องอาเซียน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ทั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาในระดับท้องถิ่นแม่สอด-เมียวดี ทั้งด้านการค้าชายแดน-การท่องเที่ยว-การลงทุนและการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ไทย-พม่า รองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ให้เป็นเมืองคู่แฝดSister Citiesก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า รัฐบาลพม่าได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีเมื่อ 2-3 ปีก่อน แต่ในส่วนของท้องถิ่น เพิ่งมีการแต่งตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเมียวดี เพื่อให้ประสานงานในระดับท้องถิ่นกับผ็บริหารท้องถิ่นนครแม่สอด ให้เดินหน้าควบคู่กันไป จึงได้มีการเชิญผ็นำท้องถิ่นของพม่ามาพบปะเจรจาและประชุมร่วมกัน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ท้องถิ่นของพม่า ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยโดยให้ท้องถิ่นนครแม่สอดเป็นผู้ประสานงาน โดยจะขอให้มีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในเมียวดี ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมไปถึงโรงพยาบาล-ประปา-ดับเพลิง-ไฟฟ้า ที่ยังขาดแคลนและไม่เพียงพอกับการเจริญเติบโตของเมืองที่จะเป็นหน้าด่านการค้าบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอิสเวตส์อิโคโนมิคคอริดอร์ EWEC และประตู AEC โดยนครแม่สอดและเมียวดี จะร่วมสร้างโมเดลการเป็นเมืองคู่แฝด Sister Cities ในฐานะการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-พม่า  นอกจากนี้จะมีการเสนอรัฐบาลไทยและพม่าให้ใช้เมืองคู่แฝดแม่สอด-เมียวดี เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว-การลงทุนและการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี รับ AEC อีกด้วย

เมืองคู่แฝด (Sister Cities) หมายถึงเมืองที่การเจริญสัมพันธไมตรีอันดีต่อ นำมาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาด้านของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรเมืองนั้นๆ มีการมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถ่ายทอดซึ่งกันและกัน นำสิ่งดีๆ ที่อีกฝ่ายหนึ่งมี มาพัฒนาต่อยอดเมืองของตนเอง รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์จากแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศและความบกพร่องล้มเหลวจากการพัฒนาเมืองของตน อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ประยุกต์ใช้กับเมืองซึ่งกันและกันอย่าเหมาะสม  ซึ่งเมืองคู่แฝดมักจะถูกตีความไปตามลักษณะเมืองที่มีความคล้ายคลึงกัน ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองที่คล้ายคลึงกัน เราก็เรียกว่าเมืองคู่แฝดได้ อย่างเช่น นครแม่สอดกับเมืองเมียวดี ของพม่า ที่มีบรรยากาศของเมืองพักท่ามกลางขุนเขา ลำน้ำ และสายหมอกเหมือนกัน และการสร้างเมืองคู๋แฝดแม่สอด-เมียวดี ยังเป็นการรองรับการเกิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558  ด้วยการริเริ่มข้อเสนอโครงการเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝด โดยเฉพาะเมืองคู่แฝดชายแดนกับเมืองที่มีพรมแดนติดกันในภูมิภาคอาเซียน”  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าว


ร้านญาดาดีไซน์ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
150/47 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร.081 727 9759
รับทำแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไวนิล การ์ดต่างๆ นามบัตร สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายจังหวัดตาก
รับถ่ายรูป ตามงานต่างๆ รับปริ้นหน้าแผ่นซีดี รับออกแบบจัดงานอีเว้นจังหวัดตาก
รับออกแบบงานเปิดตัวสินค้า รับจัดงานสัมมนา จังหวัดตากและใกล้เคียง
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / สปอตวิทยุชุมชน / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย จากผู้จัดทำรายการวิทยุมืออาชีพ
รับจัดหา ช่างถ่ายภาพ ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ ในและนอกสถานที่
ราคาถูกมากๆ แต่คุณภาพดีมากครับ  081 727 9759, 085 970 4921

สุรศักดิ์ พลอาชา (Artwork : หนังสือพิมพ์บ้านเรา) 081 727 9759
http://newstak.blogspot.com/ (เว็บบล็อกหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign (เฟสบุ๊คหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign.pollarchar (เฟสบุ๊คร้านญาดาดีไซน์/ส่วนตัว)
รับทำ : บล็อก / เฟสบุ๊ค / แฟนเพจ / เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร / กลุ่มต่างๆ / อบต. ต่างๆ 

http://takstudio.blogspot.com