วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

นายเศรษฐพงศ์ เต็มเปี่ยมประธานสภาเทศบาลเมืองตากเขต 1 นางสาวกัญญ์พัสวี ประดิษฐค่ายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 1 นายขวัญชัย แหมา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 1 นายสายทอง แก้วบุญช่วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 1 นายสุรศักดิ์ ขัตวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 1 นางสาวบุญชู วงษ์เจริญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 2 นายอภิชัย เหมสุวิมล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 2 นายทวีศักดิ์ ตาเวียนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 3 นายสุทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 3

นายเศรษฐพงศ์ เต็มเปี่ยมประธานสภาเทศบาลเมืองตากเขต 1
นางสาวกัญญ์พัสวี   ประดิษฐค่ายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 1 นายขวัญชัย แหมา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 1 นายสายทอง แก้วบุญช่วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 1 นายสุรศักดิ์ ขัตวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 1 นางสาวบุญชู วงษ์เจริญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต นายอภิชัย เหมสุวิมล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 2 นายทวีศักดิ์ ตาเวียนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 3 นายสุทัศน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากเขต 3 ร่วมงานตานก๋วยฉลาก(กินก๋วยฉลาก)ณ วัดสันป่าพงษ์ ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตากจังหวัดตากเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556ที่ผ่านมา


ร้านญาดาดีไซน์ทำป้ายและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
150/47 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร.081 727 9759
รับทำแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไวนิล การ์ดต่างๆ นามบัตร สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายจังหวัดตาก
รับถ่ายรูป ตามงานต่างๆ รับปริ้นหน้าแผ่นซีดี รับออกแบบจัดงานอีเว้นจังหวัดตาก
รับออกแบบงานเปิดตัวสินค้า รับจัดงานสัมมนา จังหวัดตากและใกล้เคียง
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / สปอตวิทยุชุมชน / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย จากผู้จัดทำรายการวิทยุมืออาชีพ
รับจัดหา ช่างถ่ายภาพ ถ่ายภาพรับปริญญา ถ่ายภาพงานพิธีต่าง ๆ ในและนอกสถานที่
ราคาถูกมากๆ แต่คุณภาพดีมากครับ  081 727 9759, 085 970 4921

สุรศักดิ์ พลอาชา (Artwork : หนังสือพิมพ์บ้านเรา) 081 727 9759
http://newstak.blogspot.com/ (เว็บบล็อกหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign (เฟสบุ๊คหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign.pollarchar (เฟสบุ๊คร้านญาดาดีไซน์/ส่วนตัว)
รับทำ : บล็อก / เฟสบุ๊ค / แฟนเพจ / เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร / กลุ่มต่างๆ / อบต. ต่างๆ 

http://takstudio.blogspot.com