วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เหล่ากาชาดจังหวัดตากขอเชิญซื้อสลากกาชาดการกุศลงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2559-2560

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดตากกำหนดจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2559-2560 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559- วันที่ 3 มกราคม 2560 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการของร้านค้าส่วนราชการ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตาก มีการบรวงสรวงวันพระราชสมภพ ฯ และพิธีเปิดงานตากสิน ฯ และการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ การจำหน่ายสินค้าโอทอป การแสดงบนเวทีกลาง การจัดการประกวดร้องเพลงและการแสดงรีวิวประกอบเพลงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น การออกสลากกาชาดการกุศลเป็นต้น ทั้งนี้สลากกาชาดการกุศล จังหวัดตากนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดตากได้จัดทำสลากการกุศล จังหวัดตาก ประจำปี 2559-2560 จำนวน 40,000 ฉบับๆ ละ 50 บาท และจะทำการออกรางวัลสลากการกุศลในวันที่ 3 มกราคม 2560 ณ เวทีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศล สังคมสงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีรางวัลสลากกาชาดการกุศลงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2559-2560 ดังนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะโตโยต้า สมาร์ทแคป 2.4 j 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ 110 cc 5 รางวัล รางวัลที่ 3 โทรทัศน์สี 40 นิ้ว 5 รางวัล รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 2 สลึง 5 รางวัล รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 สลึง 5 รางวัล รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หม้อหุงข้าว 1 ลิตร 160 รางวัล ทั้งนี้รางวัลจะจ่ายให้ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับได้ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก ชั้น 3 กลุ่มการเงินและบัญชี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนามาติดต่อขอรับรางวัล ผู้ถูกรางวัลฉบับเดียวกันเกิน 1 รางวัล รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียว ผู้ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ภายในกำหนด 60 วัน นับจากวันที่ออกรางวัล (วันที่ 4 มกราคม 2560-ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2560) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับรางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก โทรศัพท์ 055-511011
หนังสือพิมพ์บ้านเรา โทร. 063 2616261
E-mail : pollarchar@hotmail.com

Line ID : takstudio