วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์

“สวย” ช่วยสังคม : นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย และมยุรี อิงคนินันท์ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม แถลงข่าว “การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมบุคลิกภาพเพื่อการกุศล” หารายได้ให้ชมรมฯในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่ โรงพยาบาลเดชา
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ