วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

สำนักสงฆ์เขาพระเมิน (นวคีรี)


สำนักสงฆ์เขาพระเมิน (นวคีรี) หมู่8 บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากกำลังก่อสร้างพระวิหารยังขาดปัจจัยจำนวนมากผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่พระอภิรุณ  ฐานธมฺโมเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์เขาพระเมิน(นวคีรี)โทร.087-1846944ได้ทุกวัน