วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ตาก ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง(บางส่วน)


ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.ตาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง(บางส่วน)ตามมติที่ประชุมเมื่อ 18 ตุลาคม 2555 รวม 29 เขต
นายกฤษณะ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่ 115/2555 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กรณีครบวาระซึ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555(บางส่วน)นั้น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 สมาชิกสภาองค์การบริหารจำนวน 29 เขตได้มารับใบแจ้งผลการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมหลักฐานการจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา 55 หากไม่ดำเนินจะมีความผิดตามมาตรา 117 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี
ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองตากตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งการให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่โดยไม่มีการรับสมัครนั้น ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตดังกล่าวได้ไปลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 เพื่อที่จะได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากให้ครบ 30 เขตและคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง 30 เขตแล้ว จะได้ดำเนินการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามกฎหมายกำหนดต่อไป.


สมชาย   / ข่าว
ทรรศพร   / ภาพ
2 / 11 / 2555


ร้านญาดาดีไซน์
รับทำแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไวนิล การ์ดต่างๆ นามบัตร สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายจังหวัดตาก
รับถ่ายรูป ตามงานต่างๆ รับปริ้นหน้าแผ่นซีดี รับออกแบบจัดงานอีเว้นจังหวัดตาก
รับออกแบบงานเปิดตัวสินค้า รับจัดงานสัมมนา จังหวัดตากและใกล้เคียง
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / สปอตวิทยุชุมชน / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย
รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ / รถแห่ / สปอตภายในร้าน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงอีกมากมาย จากผู้จัดทำรายการวิทยุมืออาชีพ ราคาถูกมากๆ แต่คุณภาพดีมากครับ  081 727 9759

สุรศักดิ์ พลอาชา (Artwork : หนังสือพิมพ์บ้านเรา) 081 727 9759
http://newstak.blogspot.com/ (เว็บบล็อกหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign (เฟสบุ๊คหนังสือพิมพ์บ้านเรา)
https://www.facebook.com/yadadesign.pollarchar (เฟสบุ๊คร้านญาดาดีไซน์/ส่วนตัว)