วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

งานแถลงข่าวงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดตาก

งานแถลงข่าวงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดตาก


ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก จะดำเนินการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเชื่อม่โยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือขายวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความรู้และทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรองรับบริการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย TakStudio / Tel. 0994535966 / 0632616261
ID line : takstudio